‘Eigen bijdrage’ versus ‘eigen risico’: wat is het verschil?

Het leidt vaak tot verwarring: wanneer er in relatie tot een zorgverzekering wordt gesproken over eigen bijdrage, gaat u er wellicht vanuit dat het gaat over het eigen risico. Niets is echter minder waar. De eigen bijdrage betekent iets anders dan het eigen risico. Het verschil? Dat leggen we u hier uit.

Alles over het eigen risico
Wilt u eerst een toelichting op het verplichte en vrijwillige eigen risico? In ons andere blog leggen we uit hoe dat werkt en waar u op kunt letten. Hieronder vertellen we wat de eigen bijdrage inhoudt.

Wat is de eigen bijdrage?
Van een eigen bijdrage is alleen sprake bij sommige zorg. Zoals hoortoestellen, kunstgebit, pruiken, kraamzorg, ziekenvervoer en orthopedische schoenen. Of contactlenzen en sommige medicijnen. Voor deze zorgdiensten en -producten uit het basispakket wordt een eigen bijdrage gevraagd. De overheid bepaalt de hoogte ervan. Het gaat daarbij om een deel van de totale kosten voor die zorg.

U betaalt eerst de eigen bijdrage, dan pas komt het eigen risico in beeld
Iedereen die van deze zorg gebruikmaakt, betaalt altijd éérst deze eigen bijdrage. Het bedrag dat overblijft, valt onder het (verplichte dan wel door u vrijwillig verhoogde) eigen risico. Het bedrag aan kosten dat vervolgens nog overblijft, wordt vergoed via uw zorgverzekeraar. Daar waar de eigen bijdrage van toepassing is, betaalt u deze dus altijd éérst en bovenop het eigen risico.

Een rekenvoorbeeld
We leggen het met een eenvoudig rekenvoorbeeld uit. Stel, u heeft alleen het verplichte eigen risico van € 385. U heeft een uitneembaar, volledig kunstgebit op implantaten nodig, waarvoor de overheid een eigen bijdrage heeft vastgesteld, en wel van € 125. Het kunstgebit kost – in dit fictieve geval – € 600. U betaalt dan sowieso die € 125 zelf, als eigen bijdrage. De resterende kosten zijn dan nog € 475 (€ 600 min € 125). Hiervan betaalt u nog eens € 385 zelf: dat is namelijk uw eigen risico. Dan blijft er nog € 90 aan te betalen kosten voor dit kunstgebit over. Uw verzekeraar zal deze vergoeden.