Vrijwillig eigen risico

Het eigen risico van de zorgverzekering is in 2018 gelijkgebleven en vastgesteld op € 385,-

Maar wanneer moet u nu zorg betalen uit het verplicht eigen risico en wat heeft u eraan als u een vrijwillig eigen risico erbij neemt? En welke zorgkosten tellen niet meer voor het eigen risico zorgverzekering? Op al deze vragen en meer geeft deze pagina antwoord. U kunt ook ziektekosten vergelijken zonder vrijwillig eigen risico.

Goedkoopste ziektekostenverzekeringen met vrijwillig eigen risico 2018

€ 78,00
€885,- vrijwillig eigen risico
Vrije zorgkeuze
€ 99,00
€885,- vrijwillig eigen risico
Vrije zorgkeuze
€ 77
€885,- vrijwillig eigen risico
Vrije zorgkeuze
€ 78,45
€885,- vrijwillig eigen risico
Vrije zorgkeuze
€ 84
€885,- vrijwillig eigen risico
Vrije zorgkeuze

Hoogste vrijwillig eigen risico

 

In het kort: u betaalt eigen risico voor alles waar u niet aanvullend voor bent verzekerd.

Wat betekent het verplicht eigen risico zorgverzekering?

Iedereen heeft een verplicht eigen risico in zijn basisverzekering zitten. Dit houdt in dat u (in 2018) de eerste € 385,- zorgkosten zelf moet betalen. Dit geldt voor het gehele jaar. De kosten die u daarna maakt, of kosten die niet gelden voor het eigen risico (zie onderstaande), betaalt de zorgverzekeraar.

Als u ook nog kiest voor een vrijwillig eigen risico, kunt u het bedrag van € 385,- verhogen t/m € 885,-. Dit houdt in dat u de eerste € 885,- i.p.v € 385,- zelf aan zorgkosten moet betalen. In ruil hiervoor kunt u wel een flinke korting per maand krijgen op de premie. Dit kunt u bekijken door ziektekosten te vergelijken. Niet alle kosten gelden voor het eigen risico, zie de uitzonderingen hieronder.

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom ook geen eigen risico.

Uitzonderingen op het verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2018 van € 385,- geldt voor alle zorgkosten, behalve voor:

  • consult bij de huisarts, recepten en doorverwijzingen
  • kraamzorg en verloskundige zorg
  • wijkverpleging
  • ketenzorg (samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders)
  • hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
  • nacontrole van orgaandonoren (nier- of levertransplantatie)
  • verzekerden onder de 18 jaar
  • zorg uit een aanvullende verzekering
  • griepprik bij risicogroepen

Voor spoedeisende hulp bij een huisarts(enpost) geldt geen eigen risico, maar voor spoedeisende hulp bij het ziekenhuis betaalt u dit wel. Het is dus handig, behalve als het levensbedreigend is, om eerst naar de huisarts te gaan.

Ziektekostenverzekeringen vergelijken

Op deze website kunt u ziektekostenverzekeringen vergelijken. Door goed naar de verschillen in premies en vergoedingen te kijken en goed na te denken over het verplicht en vrijwillig eigen risico kunt u veel geld besparen. Zie voor meer informatie ook de pagina ‘Veranderingen in de zorg 2018’.