Geld besparen via het eigen risico in 2018?

In één adem met de term ‘ziektekostenpremie’ klinkt vaak de term ‘eigen risico‘. Bij het bepalen waar u welke zorgverzekering afsluit voor het nieuwe jaar 2018 is ook de hoogte van het eigen risico van belang. Om dit goed te kunnen bepalen voor uw persoonlijke situatie, legt Ziektekosten-vergelijken.nl eerst uit wat ‘het eigen risico’ nou precies is, en waar u op kunt letten om geld te besparen.

Het eigen risico, in drie zinnen
Elke Nederlander van 18 jaar die gebruikmaakt van zorg uit de verplichte basisverzekering, moet eerst een deel van die zorg zelf betalen: het eigen risico. Tenminste, als het gaat over zorg waarvoor dit eigen risico geldt. In deze blog geven we aan om welke vormen van zorg dit gaat, en welke niet.

Wanneer betaalt u eigen risico?
In het kalenderjaar 2018 is het verplichte eigen risico € 385. Dit is overigens onveranderd ten opzichte van het jaar ervóór. Maakt u gebruik van zorg die onder het eigen risico valt, dan betaalt u eerst zelf de kosten tot aan dit bedrag. De kosten die dit bedrag overstijgen, krijgt u vergoed uit de basisverzekering. Ofwel: de kosten die u eventueel maakt boven deze € 385, hoeft u niet te betalen. Daar betaalt u immers de premie al voor.

Het eigen risico in 2018 vrijwillig verhogen
Iedereen van 18 jaar en ouder heeft verplicht een eigen risico van het genoemde € 385. Ook het afsluiten van de basisverzekering zelf is voor iedereen vanaf deze leeftijd verplicht. Maar eenieder kan ook vrijwillig het bedrag aan eigen risico verhogen. Dat kan met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500, één van deze vijf opties. Dit komt dan bovenop de € 385. Een vrijwillig eigen risico van € 300 bijvoorbeeld maakt een totaal van € 685.

Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie
Vanzelfsprekend staat er iets tegenover als u besluit uw eigen risico te verhogen. Immers, u neemt letterlijk meer risico op het betalen van een hoger bedrag als u aanspraak moet maken op zorgverlening. In ruil daarvoor betaalt u minder premie. Hoeveel een vrijwillig hoger eigen risico uw premie verlaagt, verschilt per zorgverzekeraar. Net als de premie van de basisverzekering zelf. Daarom kunt u op Ziektekosten-vergelijken.nl de verschillende zorgverzekeringen vergelijken.

Eigen risico en budget voor 2018
Het is een persoonlijke keus: wel of niet het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen, en zo ja met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Uw medische situatie, zowel nu als in de ongewisse toekomst, speelt hierbij een belangrijke rol, net als uw financiële slagkracht. Want: heeft u voor eventuele extra gezondheidskosten wel voldoende budget? Een aanvullend eigen risico kan wel € 20 of € 25 schelen aan premie per maand, en dat is beduidend. Maar u kunt ook flink duurder uit zijn als u iets zou overkomen of als u onverwacht duurdere medicijnen gebruikt of behandelingen moet ondergaan.

Tot slot over het eigen risico 2018
De volgende feiten over het eigen risico zijn eveneens handig te weten. Als eerste: voor kinderen tot 18 jaar betaalt u géén eigen risico. Als tweede: sluit u een aanvullende verzekering af, bijvoorbeeld voor fysiotherapie of tandarts, dan betaalt u voor die betreffende zorg nooit eigen risico. Als derde: het eigen risico geldt per persoon en kunt u alleen aanpassen (per half november en) tot 31 december.

Bovendien: wees ervan bewust dat de term ‘eigen bijdrage’ iets anders is dan het eigen risico! De eigen bijdrage is, kort gezegd, het deel dat u hoe dan ook betaalt als u gebruikmaakt van sommige zorg zoals ziekenvervoer of een hoortoestel. Meer informatie over de eigen bijdrage leest u hier.

Lees ook: welke zorg wél en welke zorg níet onder het eigen risico valt.

Lees ook: ‘TIPS zorgverzekering’ die u in 30 seconden verder helpen!