Het eigen risico in 2017: Wat is het en waarop te letten?

‘Het eigen risico’. U hoort er veel over. Zeker nu u vóór 31 december moet bepalen waar u welke zorgverzekering afsluit voor het nieuwe jaar 2017. De hoogte van het eigen risico is een belangrijk onderdeel van die keuze, omdat het u geld kan kosten… of juist kan besparen. Daarom geven we u een heldere uitleg. Wat is ‘het eigen risico’ nou precies? Hoe werkt het? En waar kunt u op letten?

In een notendop
Elke Nederlander van 18 jaar die gebruikmaakt van zorg uit de verplichte basisverzekering, moet eerst een deel van die zorg zelf betalen: het eigen risico. Tenminste, als het gaat over zorg waarvoor dit eigen risico geldt. In deze blog geven we aan om welke vormen van zorg dit gaat, en welke niet.

Wanneer betaalt u eigen risico?
Het eigen risico dat verplicht is, is in het kalenderjaar 2017 hetzelfde als in 2016: € 385. Maakt u tot aan dit bedrag gebruik van zorg die onder het eigen risico valt, dan draait u zelf op voor de kosten. De kosten die dit bedrag overstijgen, krijgt u vergoed uit de basisverzekering. Ofwel: de kosten die u eventueel maakt boven deze € 385, hoeft u niet te betalen. Daar betaalt u immers de premie al voor.

Het eigen risico vrijwillig verhogen
Deze € 385 aan eigen risico is als gezegd verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder, net als het afsluiten van de basisverzekering zelf. Maar u kunt het eigen risico ook vrijwillig verhogen. Met € 100, met € 200, met € 300, met € 400 of met € 500. Meer ‘keuzemogelijkheden’ zijn er niet. Dit komt dan bovenop de € 385. Een vrijwillig eigen risico van € 500 bijvoorbeeld maakt een totaal van € 885.

Meer eigen risico = minder premie
Kiest u vrijwillig voor een hoger eigen risico? Dan betaalt u in ruil daarvoor een lagere premie. Hoeveel minder premie u dan precies betaalt, verschilt per zorgverzekeraar. Net als de premie van de basisverzekering zelf. Daarom is het handig de aanbiedingen te kunnen vergelijken.

Uw eigen budget
Wel of niet het eigen risico verhogen, en zo ja met hoeveel, is een persoonlijke keuze. Soms scheelt het wel € 20 of € 25 aan premie per maand, maar u kunt ook flink duurder uit zijn als u onverhoopt iets overkomt. Of als u bijvoorbeeld duurdere medicijnen gebruikt of behandelingen moet ondergaan. Uw medische situatie, zowel de huidige als toekomstige, speelt dus een belangrijke rol. En ook uw financiële slagkracht. Want: heeft u voor eventuele extra gezondheidskosten wel voldoende budget?

Als vermeld is het hierbij goed te weten welke zorg wél en welke zorg níet onder het eigen risico valt.

Tot slot: enkele belangrijke feiten
Nog een paar opmerkingen die u mogelijk van pas komen. Als eerste: voor kinderen tot 18 jaar betaalt u géén eigen risico. Als tweede: sluit u een aanvullende verzekering af, bijvoorbeeld voor fysiotherapie of tandarts, dan betaalt u voor die betreffende zorg nooit eigen risico. Als derde: het eigen risico geldt per persoon en kunt u alleen aanpassen (sinds half november en) tot 31 december. En als laatste: raak niet in verwarring met de term ‘eigen bijdrage’. Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn namelijk twee verschillende dingen (!). De eigen bijdrage is kort gezegd het deel van de rekening dat u sowieso betaalt als u gebruikmaakt van sommige zorg zoals ziekenvervoer of een hoortoestel. Een nadere toelichting over de eigen bijdrage leest u hier.

Lees ook onze ‘TIPS zorgverzekering’ die u in 30 seconden verder helpen!