Zorgtoeslag

Vrijwel alle mensen in Nederland (van 18 jaar of ouder) zijn verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Hierdoor is het verplicht om zorgpremie te betalen voor de basisverzekering. Er is echter de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag, een financiële tegemoetkoming voor de kosten van de verplichte premie. Met deze toeslag kunt u een deel van de kosten van uw zorgverzekering betalen.

Het is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen of u in aanmerking komt voor deze bijdrage. Deze twee factoren bepalen ook de hoogte van de zorgtoeslag. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de eventuele zorgtoeslag. Onder de 18 jaar geldt er geen zorgtoeslag, omdat de zorgverzekering dan nog gratis is.

De hoogte van de zorgtoeslag is aan een maximum gebonden. De precieze bedragen voor 2019 zijn nog niet vastgesteld. De verwachting is wel dat de zorgtoeslag volgend jaar gaat stijgen om zo de stijging van de zorgkosten en de premies (gedeeltelijk) te kunnen ondervangen. De Rijksoverheid spreekt nu van een maximale stijging van 94 euro voor alleenstaanden en 281 euro voor meerpersoonshuishoudens. De exacte hoogte van de zorgtoeslag blijft uiteraard afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Zodra de exacte bedragen bekend zijn, worden deze hier vermeld.

Er zijn veel voorwaarden die bepalen of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag, bijvoorbeeld leeftijd, nationaliteit, inkomen, vermogen, het land waar u verblijft of werkt, etc. Wilt u weten of u recht hebt op zorgtoeslag? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

 

Ziektekostenverzekering vergelijken